ติดตั้ง VirtualBox Guest Additons ในข้อผิดพลาด Linux CentOS

 

ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะติดไฟล์ img ใน เครื่องเสมือน ข้างในของ VirtualBox ในไดรฟ์ CD / DVD แล้วคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้.

วิธีการใช้แฟ้ม img ความผิดพลาดใน VirtualBox

เพียงแค่หาไฟล์ในตัวจัดการไฟล์และเปลี่ยนนามสกุลจาก .img เพื่อ .iso. ไปที่ VirtualBox แล้วติดตั้งไฟล์ลงบนไดรฟ์ CD / DVD ได้ตามปกติ.

 

 

ใส่ความเห็น