בסכמת המחיצות של שרת אינטרנט לינוקס

Specifying a good partition scheme in Linux can help when things go wrong. אם מחיצה נכשלה זה לא ישפיע על הנתונים של המחיצה האחרת.

להלן תכנית חלוקה טובה עבור שרת אינטרנט. המספרים הבאים הם עבור כונן קשיח 10Gb..

/boot
Contains all the files and directories to boot the Linux kernel. The Linux kernel and GRUB boot loader files are stored here. This needs to be large enough to fit the Linux and GRUB loader files, as well as be able to allow for any future updates.
גודל: 10% (1Gb)

/
This is the root directory, where all other files appears. If a partition is not specified for other directories then they will be in this partition.
גודל: 25% (2.5Gb)

/home
Contains all users data and configuration files.
גודל: 25% (2.5Gb)

[swap]
Hard disk space used to help free up memory. It is מומלץ to put the swap size at least twice the size of the allocated memory.
גודל: 15% (1.5Gb)

/tmp
Directory used by Linux to store temporary files. This directory is emptied at boot.
גודל: 10% (1Gb)

/var
Contains files that may change in size such logs and mail boxes.
גודל: 15% (1.5Gb)

Partition sizes can also be resized if they fill up. The above is a guide for initial sizes at installation.

השאר תגובה