გეზი debug.keystore წლის Windows 10 კომპიუტერის Android სტუდია აპლიკაცია განვითარების

In Android app development, you may need the path to the debug.keystore file.

The following is the path to the debug.keystore file on a Windows 10 PC:

%USERPROFILE%/.android/debug.keystore

დატოვე პასუხი