ਮਾਰਗ ਇੱਕ Windows 'ਤੇ debug.keystore ਨੂੰ 10 ਛੁਪਾਓ ਸਟੂਡੀਓ ਐਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਸੀ

In ਛੁਪਾਓ app development, you may need the path to the debug.keystore file.

The following is the path to the debug.keystore file on a Windows 10 PC:

%USERPROFILE%/.ਛੁਪਾਓ/debug.keystore

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ