เส้นทางไปยัง debug.keystore บน Windows 10 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา Android App สตูดิโอ

ใน หุ่นยนต์ การพัฒนา app, คุณอาจต้องเส้นทางไปยังแฟ้ม debug.keystore ที่.

ต่อไปนี้เป็นเส้นทางไปยังแฟ้ม debug.keystore บนที่ หน้าต่าง 10 พีซี:

%ประวัติผู้ใช้%/.หุ่นยนต์/debug.keystore

ใส่ความเห็น