Hvordan skrive ut Screen, Type # og bruke Delete-tasten ved hjelp av en Apple Mac-tastatur på Windows OS?

Med mindre taster på Apple Mac Keyboard, det er nødvendig å bruke kombinasjon av taster for å oppnå en bestemt oppgave som print screen, får # karakter eller bruke Delete-tasten.

Det kan være vanskelig å huske kombinasjoner av nøklene til å trykke på Apple Keyboard så nedenfor er en referansetabell.

Karakter Apple Mac Keyboard
THE FN + Backspace
# Høyre Alt + 3
Print Screen FN + Shift + F11

Legg igjen et svar