Como configurar Dock Quickstart Terminal en Cmder?

The following shows how to set up the estivador Quickstart Terminal in Cmder.

 1. Entre na pantalla de tarefas de configuración
  atallo de teclado
  Gañar + alt + T
  a través do menú
  + botón -> As tarefas de configuración….

  botón de tarefas de configuración e do menú

 2. Expandir Startup e escolle Tarefas
  Expandir arranque e escoller tarefas

 3. Engadir unha nova tarefa predefinidos
  atallo de teclado
  alt + Cambio + +
  vía menú
  + botón

 4. Nome da tarefa, substituíndo Grupo{número} con…
   ferramentas::Terminal de inicio rápido Doeker

  A primeira parte define a categoría de tarefa ea segunda parte é o nome da tarefa

 5. Define os parámetros da tarefa.
   /vostede "%DOCKER_TOOLBOX_INSTALL_PATH%" /ícona "d:\Usuario Pictures Icons if_github_334641.ico"

  Aquí unha icona personalizada se usa, garantir que o seu arquivo camiño e Ico se especifica.

  Axuda
  /vostede – define o directorio de traballo, onde novos procesos inícianse
  /ícona – icona que aparece nas guías

 6. Engadir os comandos
   *"C:\PROGRA ~ 1 ir bin sh.exe para" -eu "%DOCKER_TOOLBOX_INSTALL_PATH% start.sh" -new_console:t:"terminal Dock"

  Docker Client on Windows should be run as elevated as we have set up here. Asegúrese de que o camiño para os ficheiros binarios Git corresponde ao seu set-up.

  Axuda
  * – executado como elevada
  -eu – argumentos do programa
  -new_console:t – nome da guía
  -new_console:d – directorio

 

O seu último set-up debe ser semellante a seguinte

Cmder configuración tarefa para o terminal quickstart Dock

 

 

Deixe unha resposta