როგორ შეიქმნა Docker Quickstart ტერმინალიდან Cmder?

The following shows როგორ set up the Docker Quickstart Terminal in Cmder.

 1. Enter the Setup tasks screen
  Keyboard shortcut
  Win + Alt + T
  Via menu
  + button -> Setup tasks….

  Setup tasks button and menu

 2. Expand Startup and Choose Tasks
  Expand startup and choose tasks

 3. Add a new Predefined task
  Keyboard shortcut
  Alt + Shift + +
  Via Menu
  + button

 4. Name the task by replacing Group{number} with
   Tools::Docker Quickstart Terminal

  The first part defines the task category and the second part is the task name

 5. Define the task parameters.
   /dir "%DOCKER_TOOLBOX_INSTALL_PATH%" /icon "d:\User\Pictures\Icons\if_github_334641.ico"

  Here a custom icon is used, ensure that your path and .ico file is specified.

  დახმარება
  /dirsets the working directory, where new processes will be started
  /iconicon that is displayed in the tabs

 6. Add the commands
   *"C:\PROGRA~1\Git\bin\sh.exe" -i "%DOCKER_TOOLBOX_INSTALL_PATH%\start.sh" -new_console:t:"Docker Terminal"

  Docker Client on Windows should be run as elevated as we have set up here. Ensure that the path to the Git binary files matches your set-up.

  დახმარება
  * – run as elevated
  -iprogram arguments
  -new_console:ttab name
  -new_console:d – დირექტორია

 

შენი საბოლოო გაშვება უნდა გამოიყურებოდეს შემდეგ

Cmder ამოცანა კონფიგურაცია Docker quickstart terminal

 

 

დატოვე პასუხი