Ethereum ஆராயவும் எப்படி(இடிஹெச்), ETC, ஏஇயோன், BE, XDN, FCN, INF8 & விண்டோஸ் பின்னணியில் QCN, மேக், லினக்ஸ் & அண்ட்ராய்டு

Ethereum(ETC) விலைகள் அதிகரித்ததால் 3000% இல் 2017. Ethereum சுரங்க மென்பொருள் எந்த PC அல்லது ஸ்மார்ட்போன் மீது முடிவதாக இருக்க முடியும். Ethereum போன்ற டிஜிட்டல் நாணய சுரங்க கணினி நிரலாக்க பற்றி சில தொழில்நுட்ப அறிவு தேவைப்படுகிறது, ஷெல் கட்டளைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் நாணய. ஆரம்ப தொடங்குவது, அது டிஜிட்டல் நாணய சுரங்க பற்றி ஓரளவு ஆராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது. உங்களிடம் வேண்டும்…

மேலும் படிக்க