Hur du konfigurerar Windows Defender brandvägg för att dela enheter i Docker?

Docker förhindrar dela enheter och presenterar brandväggen upptäckta dialogrutan. “En brandvägg blockerar fildelning mellan Windows och behållarna. Se dokumentationen för mer info.” För att förhindra den ovan, ställa in Windows Defender brandväggen för att göra det möjligt för hamnen 445 TCP-anslutning. Som standard i Windows Defender-brandväggen blockerar TCP-port 445 anslutningar. De…

Läs mer