ใช้หน้าจอ VirtualBox ของ Oracle VM ของเครื่องเสมือน

ที่จะใช้หน้าจอกดคีย์โฮสต์ + ตัวอักษร E.

ภาพหน้าจอของ VirtualBox

บน หน้าต่าง นี้เป็นสิทธิ Ctrl + E โดยค่าเริ่มต้น.

บันทึกโต้ตอบควรเปิดให้บันทึกภาพหน้าจอของคุณ.

ใส่ความเห็น