Jak wpisać znak funta GBP (£) za pomocą klawiatury USA, w systemie Windows 10?

Na układ klawiatury USA nie ma klucza £. W celu uzyskania symboli wymagane jest naciśnięcie pewnych kombinacji klawiszy.

Aby uzyskać symbol £ wpisany na ekranie, wykonaj następujące czynności:

Przytrzymaj ALT Klucz i typ 0163

Notatka: Powyższe będzie działać tylko przy użyciu klawiszy klawiatury numerycznej z Num Lock na.

Dodaj komentarz