JavaScript Масивите : Разбирането функция Намаляване

Синтаксис arr.reduce(callbackFunction, [InitialValue]) Какво не намалява правя? Намаляване е функция, която вериги чрез масив. Операции могат да се извършват на масива чрез функция за обратно извикване. В края на операциите на масива, reduce returns a single value Reduce can be used, например, to total a shopping cart Example let arr

Прочетете още

Как да създадете папка / директория с името на папката / директория, както днешна дата в Windows PowerShell?

Ni -то г (получите актуална).ToString("Dd.M.yy") Горното в пълния си вид е… нов елемент -itemtype директория (получите актуална).ToString("Dd.M.yy")…

Прочетете още

Как да започнете, Спри се, рестартира и списък услуги в Debian Linux?

Можете да изискват да бъдат корен да изпълни успешно следните команди. су Започнете сервиз сервиз {наименование на услугата} започнете Пример услуга SSHD започне Stop услуга услуга {наименование на услугата} спре Пример услуга SSHD спре рестартиране услуга услуга {наименование на услугата} рестартира Пример услуга SSHD спре Покажи всички услуги обслужване –статута всички Output…

Прочетете още