JavaScript Масивите : Разбирането функция Намаляване

Синтаксис arr.reduce(callbackFunction, [InitialValue]) Какво не намалява правя? Намаляване е функция, която вериги чрез масив. Операции могат да се извършват на масива чрез функция за обратно извикване. В края на операциите на масива, reduce returns a single value Reduce can be used, например, to total a shopping cart Example let arr

Прочетете още

Как да деактивирате "Неочаквана изявлението конзола.’ (не-конзола) в Eslint?

За да деактивирате "Неочаквана изявлението конзола.’ (не-конзола) грешка в Eslint, изисква от вас да добавите правило във файла .eslintrc.json. В секцията правила на файла .eslintrc.json да добавите следния ред: “не-конзола”:0 Това ще деактивира грешката. Може да се направи вместо: “не-конзола”: “от” Това ще направи същото нещо, which is turn off any

Прочетете още

Как да се определи на възела JS “Синтактична грешка: Неочаквано означение внос” когато се използва JavaScript модули

За възел към износ модули, което трябва да определи всяка функция, обект или променлива, който изисква да бъде изнесено, като свойства на modules.exports възражения.   Exporting In this example the module file is robot.js. Each function, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Прочетете още