Vad är Business Intelligence (BI / BW)?

Business Intelligence omvandlar de data som ett företag butiker i sin databas, och göra den användbar.

Typiska data som tranformed är transaktionsdata såsom försäljningsuppgifter. För ett företag varje enskild försäljningsuppgifter är inte mycket användbar men samlar dessa data (summerising data) kan ge några kraftfulla resultat för beslutsfattare. Till exempel, analysera enskilda försäljningsdata för 1: a kvartalet 2013 skulle inte vara mycket användbart, men om denna försäljnings data summerised, det skulle visa den totala försäljningen under perioden och blir ännu mer kraftfull kan det jämföras med 2: a kvartalet av 2013. Det vänder för beslutsfattare det kan bli ett kraftfullt verktyg för att öka försäljningen, skapa prognoser och utveckla nya affärsstrategier.

Business Intelligence använder stora mängder data och kan vara besvärligt utan IT-verktyg som används för att omvandla data. De transaktionsdata som BI användningsområden kan komma från olika källor, t.ex. transaktions databas som Oracle-databaser eller MS SQL-servrar. Data genomgår sedan en ETL process som kallas Extract. Transform och Load.
ETL

Extraktet är en process för att extrahera data från källan. Omvandla förändrar data till en appropiate format för att lagra i Data Warehouse. Datalagrings är lagringen för de uppgifter som används i BI, vilken data som varje rapport.

företags rapport

Data som lagras efter ETL processen, lagras i Data Warehouse. Detta är de data som analyseras och presenteras i rapporter, redo för beslutsfattare att tolka.

Den vanligen använda programvara är SAP BI och Microsoft BI.

Lämna ett svar