Добави SkyFonts Fonts да Inkscape

Използвайте следните стъпки, за да добавите шрифтове да Inkscape Уверете се, Inkscape е затворен Придвижване до инсталиране на пътя на Inkscape (обикновено C:\Program Files Inkscape) Отиди на т.н. шрифтове conf.d директория Open 51-local.conf в Notepad ++ (бележник или друг текстов редактор е наред, ако не разполагате с Notepad ++) Добавете следния ред под <включва ignore_missing =”да”>local.conf</включва> линия: <ви>C:\Users\{потребител}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</ви> Уверете се, че…

Прочетете още