Pridať SkyFonts písma do Inkscape

na Inkscape Uistite sa, že Inkscape pomocou nasledujúcich krokov pridať písma je uzavretý Prejdite do inštalačnej cesty Inkscape (zvyčajne C:\Program Files Inkscape) Prejdite do priečinka etc fonts conf.d adresára otvorené 51-local.conf v Notepad ++ (poznámkový blok alebo iný textový editor je v poriadku, ak nemáte notepad ++) Pridajte nasledujúci riadok pod <zahŕňajú ignore_missing =”Áno”>local.conf</zahrnúť> riadok: <vy>C:\Users\{užívateľ}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</vy> Uistite sa, že…

Čítajte viac