Ako pridať / odobrať užívateľa, zmeniť heslo, vytvoriť, editovať skupiny a vytvoriť sudo užívateľa na Debian Linux?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: použiť dvojbodkou ako oddeľovač, -f1 získať prvé pole.   You must be root for the following su Add new user

Čítajte viac