Afegir SkyFonts Fonts de l'Inkscape

Use the following steps to add fonts to inkscape Make sure inkscape is closed Navigate to the install path of inkscape (normalment C:\Program Files\Inkscape) Go to the \etc\fonts\conf.d directory Open 51-local.conf in notepad++ (Bloc de notes o un altre editor de text és fina, Si no té Notepad ++) Afegiu la següent línia sota de la <incloure ignore_missing =”si”>local.conf</incloure> línia: <vostè>C:\Users\{usuari}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</vostè> Make sure to

Llegeix més