Ako nainštalovať Android Studio v systéme Windows 10 v 3 jednoduchých krokoch?

Otvorte príkazový riadok správcu – Pravým tlačidlom myši okná na tlačidlo Štart a vyberte “Príkazový riadok(admin)” Skopírujte a vložte nasledujúci príkaz do príkazového riadka pre správu @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -kód “IEX ((System.Net.WebClient New-Object).DownloadString(, https://chocolatey.org/install.ps1 '))” && SET “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% Chocolatey bin” Po vyššie uvedených príkaz dokončí, skopírujte a vložte nasledujúci inštaláciu príkaz do správneho príkazového riadku. …

Čítajte viac