Tuuryo keyboard WordPress Editor

The native WordPress Editor allows keyboard short-cuts, taas oo ka dhigaysa mid dheereysa oo sahlan in uu sameeyo shaqooyinka qaar ka mid ah.

The-gaaban ka soo socda waa:

Windows : Ctrl + Key
Mac : Lauch + Key

ActionKey
Boldb
Copyc
Cutx
Heading 11
Heading 22
Heading 23
Heading 44
Heading 55
Heading 66
Heading 99
Insert / edit linkk
Italici
Pastev
Redoy
Select Alla
Underlineu
Undoz

Press Alt + Shift + Key soo socda-gaaban ka:

ActionKey
Align Leftl
Check Spellingn

Leave a Reply