Ako zmeniť predvolený port 22 Na SSH servera na Fedora 26

Zmena na užívateľa root

jeho

Upravte konfiguračný súbor na serveri SSH

nano / etc / ssh / sshd_config

Urobiť nižšie do súboru zmien… Zmeny sú v jantáru. Tu sme odstránená # a zadali číslo portu.

# Ak chcete zmeniť port na systéme SELinux, musíte povedať
# SELinux o tejto zmene.
# semanage portu -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
prístav 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

Uložte súbor.

Port je uvedené v potrebách konfiguračných súborov, ktoré majú byť povolený SELinux inak budete pri reštartovaní služby SSH servera dostanete chybu.

semanage portu -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

Reštartovať SSH server

service sshd reštart

Ďalšie užitočné príkazy

Nainštalovať semanage príkaz

DNF -y nainštalovať policycoreutils-python

 

Ak používate firewall, budete možno musieť otvoriť port

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp

firewall-cmd --reload

Nechaj odpoveď