ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪವರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಎಂಬೆಡ್ ಹೇಗೆ 2016

In order to edit a Powerpoint file on multiple computers, the font file should be embedded in the Powerpoint file, so that you don’t have to download each font file on every computer when editing.

Follow the following instructions to embed the fonts ರಲ್ಲಿ Powerpoint 2016.

  1. ಫೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ
  2. ಇದರಂತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಳಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ
  3. ಉಪಕರಣಗಳು ಸವರಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ
  4. ಕೆಳಗಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಎಡ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು
  5. The select the checkbox from the last option embed fonts in the file

Powerpoint embed fonts

6. ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಳಿಸಲು

ಒಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ