ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನ Android ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೈಪರ್-ವಿ ದೋಷದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Hyper-V needs to be disabled to start an ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ emulator in ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ Studio.

hyper-v android studio device emulator error

The fix is straight forward. Clicking the Turn off Hyper-V link and following the instructions will fix the error. Here are the instructions below

Intel HAXM is required to run this AVD.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ Emulator is incompatible with Hyper-V.

Unfortunately, you cannot have Hyper-V running and use the emulator.
Here is what you can do:

  1. Start a command prompt as Administrator
  2. Run the follow command
    bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
  3. Reboot your machine

Once your machine has rebooted then the android emulator’s in Android Studio should run as normal.

 

ಒಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ