Ako opraviť Ukotviteľné panel nespustí sa “Hardvérová podpora virtualizácie a ochrany spusteniu údajov musí byť povolený” chybná správa

Nasledujúce chybové hlásenie vyskytuje pri spustení prístavný robotník

Nastala chyba

Hardvérová podpora virtualizácie a ochrany spusteniu údajov musí byť povolená v systéme BIOS. pozri https://docs.docker.com/docker-for-windows/odstraňovanie / # virtualizácie-must-be-povolený

Pre vyriešenie tohto problému, ktoré potrebujete, aby ste sa uistili Hyper-V je nainštalovaný

používať administratívne PowerShell inštalovať funkcie Hyper-V systéme Windows.

  1. Pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a vyberte Windows PowerShell(admin)
  2. Zadajte nasledujúci riadok do PowerShell a stlačte Enter
dism.exe / Online / Enable-Feature:Microsoft Hyper-V / Všetko

 

Tie by mohli mať hypervisorlaunchtype nastavenie vypnuté v BCD. Ak je to ten prípad, potom spustiť nasledujúci riadok v nasledujúcich v správnom PowerShell.

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto 

 

Akonáhle sa tak stane je vyžadovaný reštart systému a Docker by mali naštartovať a spustiť ako normálny.

Nechaj odpoveď