Ako pridať statickú IP adresu na linuxové distribúcie Debian, ako je beh ako VPS na VirtualBox

Uistite sa, že VM je vypnutý

 1. konfigurovať sít

  Settings -> Network
   

 2. zabezpečiť adaptér 1 je pripojený k NAT a adaptér 2 je pripojený k hostiteľovi len adaptér

   

 3. Zabezpečiť IP svojho hostiteľa je nastavený podobný nasledujúcemu

  vlastnosti siete
   

 4. Získať mená vašich sieťových rozhraní, poznačte si z nich

  ip addr
   

 5. Otvorte súbor rozhrania v Nano

  su
  cd /etc/network
  nano interfaces
   

 6. Uistite sa, že rozhranie sú nakonfigurované ako nasledujúce. Použiť svoje vlastné názvy rozhranie napríklad v nasledujúcej názvy rozhraní sú enp0s3 a enp0s8.

    zdroj /etc/network/interfaces.d/*
  
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
  
    # adaptér 1
    allow-hotplug enp0s3
    iface enp0s3 inet dhcp
  
    # adaptér 2
    auto enp0s8
    iface enp0s8 inet static
    address 192.168.56.102
    Netmask 255.255.255.0
    brána 192.168.56.1
    nameserver 8.8.8.8
   

   

 7. Reboot Debian

  reboot
   

Nechaj odpoveď