Jak vytvořit složku / adresář s názvem Složka / adresář coby dnešního dne v prostředí Windows PowerShell?

ni -it d (get-date).toString('dd.M.yy')

Výše uvedený v něm je plná forma…

new-item -itemtype directory (get-date).toString('dd.M.yy')

Napsat komentář