Sidee si ay u bilaabaan, joojin, qeybtii labaad iyo liiska adeegyada Debian Linux?

Waxaad u baahan tahay in ay xididka si ay u fuliyaan amarrada ka dib markii si guul leh.

su
 

Bilow adeeg

service {service name} start

tusaale

service sshd start
 

Jooji adeega ah

service {service name} stop

tusaale

service sshd stop
 

Guuleysatey adeeg

service {service name} restart

tusaale

service sshd stop
 

Liiska kuqor Dhammaan adeegyada

service --status-all

Output

 [ - ] alsa-utils
 [ - ] anacron
 [ + ] avahi-daemon
 [ - ] Bluetooth
 [ - ] console-setup.sh
 [ + ] cron
 [ + ] dbus
 [ + ] gdm3
 [ - ] hwclock.sh
 [ - ] keyboard-setup.sh
 [ + ] kmod
 [ + ] minissdpd
 [ + ] network-Tababaraha
 [ - ] xirka
 [ - ] pppd-DNS
 [ + ] procps
 [ + ] rsyslog
 [ - ] saned
 [ + ] hadal-Qofta
 [ + ] Ssh
 [ + ] udev
 [ + ] joogin-casriyaynta
 [ - ] x11-caadi ah

+ : Running adeegyada

– : adeegyada joojiyay

Leave a Reply