Hur man skapar ett befintligt GitHub projekt i IntelliJ IDEA?

Här är stegen för att skapa ett nytt projekt från en befintlig GitHub projekt IntelliJ IDEA. Detta exempel använder en Kotlin projekt, även om stegen är desamma för alla typer av projekt.

 1. Se till att du har Git installerat. Om du redan har git installerat sedan gå vidare till steg #2.
  1. Du kan installera git hjälp Chocolaty pakethanterare.
   1. För att installera Chocolaty pakethanterare, öppna en administrativ kommandotolk och kopiera följande kommando klistra. Om du redan har chocolatey installerat så kan du hoppa över detta steg.
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
   2. Nästa installera git genom att kopiera och klistra in följande kommando i samma administrativa kommandotolken
    cinst -y git
    
   3. Stäng administrativa kommandotolken
 2. Öppna en befintligt projekt i IntelliJ IDEA.
 3. Då goto Arkiv -> New -> Projekt från Version Control -> GitHub
  Hur importera en befintlig GitHub projektet i IntelliJ IDEA

  Hur importera en befintlig GitHub projektet i IntelliJ IDEA

  1. Kontrollera att Logga in till dialog GitHub har Host: github.com
   Hur importera en befintlig GitHub projektet i IntelliJ IDEA
  2. Klicka på Skapa API Token knapp
   1. Ange ditt github.com användarnamn och lösenord
   2. Press Login
    Hur importera en befintlig GitHub projektet i IntelliJ IDEA
  3. Tryck in igen
 4. När du loggat in expandera Git Repository URL genom att trycka på nedåtpilen och välj det projekt som du vill skapa
  Hur importera en befintlig GitHub projektet i IntelliJ IDEA
 5. Klicka på Clone
 6. Om du uppmanas välja detta fönster

Ditt projekt är nu skapas i IntelliJIDEA från projektet i GitHub
Hur importera en befintlig GitHub projektet i IntelliJ IDEA

Lämna ett svar