IntelliJ IDEA varolan GitHub proje nasıl oluşturulur?

İşte varolan GitHub projesinde yeni bir proje oluşturmak için adımlar IntelliJ IDEA. Bu örnek, bir Kotlin proje kullanır, adımlar projenin her tür için aynı olsa.

 1. Yüklü Git gelmiş olun. Zaten git yüklediyseniz sonra adıma geçin #2.
  1. Sen chocolatey paket yöneticisini kullanarak budala yükleyebilirsiniz.
   1. chocolatey paket yöneticisini yüklemek için, bir yönetici komut istemini açın ve kopyalayıp aşağıdaki komutu yapıştırın. Zaten chocolatey yüklediyseniz o zaman bu adımı atlayabilirsiniz.
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
   2. Sonraki kopya ile budala yükleyip aynı idari komut satırına aşağıdaki komutu yapıştırarak
    cinst -y git
    
   3. yönetici komut istemini kapatın
 2. IntelliJ IDEA varolan herhangi projeyi açın.
 3. Sonra git Dosya -> Yeni -> Sürüm Kontrolü gelen Projesi -> GitHub
  IntelliJ IDEA içine varolan GitHub proje almayı nasıl

  Nasıl IntelliJ IDEA içine varolan GitHub proje almayı

  1. GitHub iletişim ana bilgisayar vardır mutlaka Giriş Yap: github.com
   IntelliJ IDEA içine varolan GitHub proje almayı nasıl
  2. API Jetonu Oluştur düğmesini tıklayın
   1. senin github.com adınızı ve şifrenizi girin
   2. Basın Girişi
    IntelliJ IDEA içine varolan GitHub proje almayı nasıl
  3. Basın Girişi tekrar
 4. Bir kez aşağı ok simgesine basarak Git Deposu URL'sini genişletmek ve oluşturma istiyorum projeyi seçin günlüğe kaydedilen
  IntelliJ IDEA içine varolan GitHub proje almayı nasıl
 5. Clone tıklayın
 6. İstenirse bu Pencere seçiniz

Proje artık GitHub'dan içinde projenizden IntelliJIDEA oluşturulur
IntelliJ IDEA içine varolan GitHub proje almayı nasıl

Cevap bırakın