Leeco Max 2 X829 USA Version Original ROM 5.8.016S Hämta, Fixar saknas Programuppdatering

Hämta ROM File

Observera att följande steg kan leda till din telefon inte fungerar. Följande steg använder jag enbart som referens för mig själv och låta någon annan använda den också på egen risk.

Följ stegen nedan för att installera ROM:

 1. Aktivera utvecklarläge
  1. inställningar -> Handla om -> Hit Build Number 7 gånger
 2. I Inställningar -> Utvecklaralternativ
  1. Sätta på
  2. Aktivera OEM upplåsning
  3. Aktivera USB debugging
 3. Ta bort någon säkerhet
  1. inställningar -> Fingeravtryck & Lösenord
  2. Se till Screen & App låset är None
  3. Se till att Lås med fingeravtryck är inaktiverad
 4. Ladda ner SuperSU
 5. Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel
  1. I telefon, dra ner på meddelandefältet och se till att USB MTP är aktiverad
  2. På PC, öppen fönster filhanterare ligger Le Max 2 och kopiera ROM filen och SuperSU filen till roten av MTP-anslutning
 6. Lås upp Le Max 2 starthanteraren
  1. Installera ADB och Fastboot binärer använder Chocolatey Windows Package Manager genom att klistra in följande i en administrativ Power v3 + prompt.Install Chocolatey:
   IWR https://chocolatey.org/install.ps1 -UseBasicParsing | IEX
  2. installera adb & Boot
   choco installera ADB
  3. En gång installerat omstart i bootloader
   adb reboot bootloader
  4. Lås upp bootloader med kommandot följa
   fastboot -i 0x2A96 oem unlock
  5. Om ovanstående kommando inte fungerar användning
   Boot oem unlock
 7. På datorn ladda ner den senaste versionen TWRP och döpa den hämtade filen recovery.imgIn kommandotolken ställa in aktuell arbetskatalogen till sökvägen där recovery.img är och sedan använda följande kommando
  Boot blixt återvinning recovery.img
 8. Starta om telefonen i tillfrisknandet genom att skriva kommandot följa och trycka på Enter och sedan hålla upp volymknappen
  Boot omstart
 9. Du bör nu vara i TWRP återhämtning
  1. Installera SuperSU att rota telefonen
   1. Välj Installera och lokalisera SuperSU filen
   2. Torka cache
   3. reboot
  2. Telefonen kan bootloop en eller två gånger, men det normala och bör så småningom starta
  3. Kontrollera att telefonen är roten genom att ladda ner och köra RootChecker från Google Play Store på telefonen
 10. Starta om telefonen och hålla volymen upp för att gå in i återvinnings
 11. Välj back up alternativ och lämna standardinställningarna (Känga, Systemet & Data) att ta en säkerhetskopia
 12. Välj Torka och Dra till Fabriksåterställning
 13. Välj nu installera och välj ROM-filen och installera
 14. Starta om enheten efter installationen

Telefonen kommer nu att få USA Version Original ROM 5.8.016S.

Leeco Max 2 X829 USA Version Original ROM 5.8.016S Hämta, Fixar saknas Programuppdatering

Lämna ett svar