Jak vypsat, přidávat a odebírat proměnné prostředí v systému Linux Fedora

Proměnné prostředí jsou nastaveny pro použití v rámci programů.

Systémové definované proměnné jsou nastaveny systémem. Příkladem je pwd, který drží aktuální pracovní adresář.

Uživatelem definované proměnné jsou definovány uživatelem buď dočasně(Pro aktuální shell pouze) nebo trvale.

Lokální proměnné prostředí jsou nastaveny pro aktuální relaci pouze.

User environment variables are defined for the user and is used every time the user logs in. These variables are set in the files found in the user’s home directory:

  • .bashrcLoaded when new terminal is opened
  • .bash_profileLoaded when user logs in remotely. If not present .bash_login or .profile is used
  • .bash_login
  • .profile

System wide environment variables are available system wide (for all users). Defined in following directories and files:

  • /etc/environmentSystem wide environment variable file
  • /etc/profileLike environment but for remote logins
  • /etc/profile.d
  • /etc/bash.bashrc

List current environment variables

env

Remove local environment variable

unset {var_name}

Add local environment variable

export VAR_NAME=myvar/new

The above will only be available during the session and will be cleared out when the session has ended.

To create a user environment variable edit the .bashrc file and add the export VAR_NAME=myvar/new command to the file. Save the file and use source .bashrc command to activate the changes.

To create a system environment variable edit the /etc/environment file and add the export VAR_NAME=myvar/new command to the file. Save the file and use source /etc/environment command to activate the changes.

 

 

 

Napsat komentář