כיצד להציג מספרי שורות סטודיו אנדרואיד

Line numbers are turned off by default.

Logcat shows line numbers when errors occur, therefore it is a good idea to have line numbers turned on.

To turn on line numbers:

  1. Press: Ctrl + Shift + A
  2. סוג: show l
  3. Click the toggle button to ON
  4. Click anywhere in the code to dismiss the search box

 

השאר תגובה