כיצד להקליד סולמית GBP (£) באמצעות מקלדת ארה"ב, ב- Windows 10?

בפריסת מקלדת ארה"ב אין מפתח £. כדי לקבל את הסמל שהוא נדרש ללחוץ כמה צירופי מקשים.

כדי לקבל את סמל £ הקליד על המסך, בצע את הפעולות הבאות:

החזק את ALT מפתח וסוג 0163

הערה: מעל תפעל רק באמצעות מקשי מקלדת נומרית עם Num Lock ב.

השאר תגובה