כיצד להקליד סולמית GBP (£) באמצעות מקלדת ארה"ב, ב- Windows 10?

בפריסת מקלדת ארה"ב אין מפתח £. כדי לקבל את הסמל שהוא נדרש ללחוץ כמה צירופי מקשים.

כדי לקבל את סמל £ הקליד על המסך, בצע את הפעולות הבאות:

Hold down the ALT key and type 0163

הערה: מעל תפעל רק באמצעות מקשי מקלדת נומרית עם Num Lock ב.