SQL import och export guiden okänd kolumn typkonvertering(er)

När du importerar en platt fil som en CSV-fil kan du få felmeddelandet okänd kolumntyp konvertering(er) i SQL Server import och export guiden.

Detta beror på att filen kolumner CSV standard till en sträng. Du kommer att behöva för att definiera datatyper för varje kolumn i CSV-filen och sedan köra import. Det är viktigt att typerna på källan och destination match. I vissa fall SQL import export guiden kommer att kunna omvandla datatyper, men i många fall är det inte kommer att kunna.

Det följande visar hur man definiera datatyper:

1. Öppna SQL import och export guiden och välj den platta filen källa från datakälla list
SQL Import och exportguiden Flat fildatakälla

2. När du har valt datakällan som platt fil, välja den avancerade alternativ i menyn till vänster.
SQL Import och exportguiden Flat fildatakälla Avancerad

I det här exemplet destinationen är en databastabell som kallas anställd. Följande är datatyper för personalbordet.

Databas Tabell Datatyper
För att göra datatyper stämmer ändra det från SQL Import och SQL Wizard Avancerade egenskaper menyn Datatyp.

I det här exemplet behöver EmployeeID ändras till ett heltal och modifieddate till Datum.

Du kan också välja Föreslå Typer… och tryck på OK för programvaran för att upptäcka datatyper. Den Föreslå Typer… kan vara felaktiga ibland så vänligen kontrollera datatyper efter att ha använt det här alternativet.

SQL Import och exportguiden Flat fildatakälla Advanced Integer

3. Efter fastställandet av datatyper väljer nästa. Välj destination. I detta exempel är en SQL Server-tabell.

SQL Import och exportguiden Flat fildatakälla Destination

4. Välj nästa och välj måltabellen.
SQL Import och exportguiden Flat fildatakälla Destination Table

5. Välj nästa och du bör se alla gröna fästingar i den vänstra kolumnen. Om du ser en gul ikon eller röd ikon då du kommer att behöva gå tillbaka och rätta till felen.

6. Klicka på finish och om allt är korrekt konfigurerad bör du se framgång skärmen.
SQL Import och exportguiden Flat fildatakälla kolumner Framgång

Om du har problem:

  • Se till destination och källdatatyper match eller är kompatibel
  • Se till att data inte trunk dvs sträng datatyper i källan ska vara lika med eller lägre än målet
  • Du kan behöva använda text kval (vanligtvis citattecken) i din källa så att det inte finns någon conlflict mellan dina avgränsnings och datatecken. t.ex.. ’text1, text2’ skulle detta tas som en enda kolumn, där som utan citattecken det skulle vara två kolumner där avgränsare är ett kommatecken.

Lämna ett svar