Ako sa pripojiť cez SSH do východiskovej VirutalBox Docker VM?

môžete použiť PowerShell alebo príkazového riadku SSH do prístavný robotník štandardné VirtualBox machince.

SSH do východiskovej VirtualBox Docker VM, použite nasledujúci príkaz:

docker stroj ssh default

 

Môžete prepnúť na užívateľa root pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo -i

 

Ak chcete nastaviť heslo používateľa root po prepnutí na užívateľa root, použite nasledujúci príkaz:

passwd

Nechaj odpoveď