Ako písať GBP krížik (£) pomocou klávesnice USA, v systéme Windows 10?

Na rozloženie klávesnice USA neexistuje žiadny kľúč £. S cieľom získať symbol je nutné stlačiť niektoré kombinácie klávesov.

Ak chcete získať symbol £ napísaný na obrazovke, vykonajte nasledujúce kroky:

podržte ALT kľúče a typ 0163

Poznámka: Vyššie uvedené bude pracovať iba pomocou numerickej klávesnice kľúča s num lock na.

Nechaj odpoveď