ஜிபிபியில் பவுண்டு அடையாளம் தட்டச்சு செய்ய எப்படி (£) அமெரிக்க விசைப்பலகை பயன்படுத்தி, விண்டோஸ் 10?

ஒரு அமெரிக்க விசைப்பலகை அமைப்பை எந்த £ முக்கிய உள்ளது. சின்னமாக பெறுவதற்காக அது சில முக்கிய சேர்க்கைகள் அழுத்தவும் வேண்டும்.

திரையில் தட்டச்சு £ சின்னமாக பெற, பின்வரும் செய்ய:

கீழே பிடித்து ALT அளவுகள் முக்கிய மற்றும் வகை 0163

குறிப்பு: மேலே நம்பர் திண்டு விசைகளை பயன்படுத்தி வேலை செய்யும் எண் கொண்டு பூட்ட.

ஒரு பதில் விடவும்