VirtualBox PIIX3 vs ICH9 chipset

Quina és la diferència entre PIIX3 i ICH9 opcions de chipset Sistema de VirtualBox?

Abans VirtualBox 4.0, PIIX3 era l'única opció disponible aquí. Per als sistemes operatius convidats moderns com Mac OS X, aquest vell chipset ja no està ben recolzat. Com a resultat, VirtualBox 4.0 introduir una emulació del més modern chipset ICH9, que suporta PCI Express, 3 busos PCI, ponts PCI a PCI i interrupcions senyalitzades per missatges (MSI). Això permet que els sistemes operatius moderns per fer front a més dispositius PCI i ja no requereix compartir IRQ.

Utilitzant el chipset ICH9 també és possible configurar fins 36 targetes de xarxa (Fins a 8 adaptadors de xarxa amb PIIX3). Recordeu que el suport ICH9 és experimental i no recomanat per als sistemes operatius convidats, que no ho requereixen.

VirtualBox PIIX3 i ICH9 optiions chipset

Deixa un comentari