Přidat SkyFonts písma do Inkscape

přidat pomocí následujících kroků fonty na inkscape

 1. Ujisti se inkscape je uzavřena
 2. Přejděte do instalační cesty Inkscape (obvykle C:\Program Files\Inkscape)
 3. Go to the \etc\fonts\conf.d directory
  Konfigurační soubory písmo Inkscape
 4. Open-51 local.conf do poznámek ++ (poznámkový blok nebo jiný textový editor je v pořádku, pokud nemáte notepad ++)
 5. Přidejte následující řádek pod <patří ignore_missing =”Ano”>local.conf</zahrnout> čára:
  <vy>C:\Users\{uživatel}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</vy>

  Ujistěte se, že změnit cestu k cestě písma, která chcete přidat

  Inkscape Skyfonts

 6. Soubor uložte a uzavřete

Nyní při spuštění Inkscape by měly být zahrnuty vaše písmo.

Napsat komentář