Přidat SkyFonts písma do Inkscape

na Inkscape Ujistěte se, že Inkscape pomocí následujících kroků přidat fonty je uzavřen Přejděte do instalační cesty Inkscape (obvykle C:\Program Files\Inkscape) Go to the \etc\fonts\conf.d directory Open 51-local.conf in notepad++ (poznámkový blok nebo jiný textový editor je v pořádku, pokud nemáte notepad ++) Přidejte následující řádek pod <patří ignore_missing =”Ano”>local.conf</zahrnout> čára: <vy>C:\Users\{uživatel}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</vy> Ujistěte se, že…

Čtěte více