Bagaimana untuk memulakan, berhenti, mula semula dan senarai perkhidmatan dalam Debian Linux?

Yang anda perlukan untuk menjadi root untuk melaksanakan arahan berikut berjaya. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Read More