Bagaimana untuk batch menamakan semula sebahagian daripada nama fail dalam Windows PowerShell menggunakan Regex?

Dalam contoh ini, kita ada 6 fail di bawah dengan tarikh dan nama fail di bawah: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- -yang—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Bank Statement 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Bank Statement 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Bank Statement 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Read More

Bagaimana untuk mengeluarkan secara tetap huruf drive dan menyembunyikan Partition OEM dalam Windows 10?

Run PowerShell with administrator privileges Search -> powershell Windows PowerShell -> Right click -> Run as administrator List partitions with drive letters GET-WMIOBJECT win32_logicaldisk | FORMAT-TABLE Make a note of the drive letter that you would like remove. Anda perlu kemudian ini untuk mengeluarkan huruf drive secara kekal. Here we are removing the

Read More