Bagaimana untuk memulakan, berhenti, mula semula dan senarai perkhidmatan dalam Debian Linux?

Yang anda perlukan untuk menjadi root untuk melaksanakan arahan berikut berjaya. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Read More

How to add/remove users, change password, create, edit groups and create sudo user on Debian linux?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: menggunakan noktah bertindih sebagai delimeter yang, -f1 mendapatkan medan pertama.   You must be root for the following su Add new user

Read More