Apakah Perisikan Perniagaan (BI / BW)?

Risikan Perniagaan mengubah data yang kedai-kedai perniagaan di ia pangkalan data, dan menjadikannya berguna. Data biasa yang tranformed adalah data transaksi seperti data jualan. Untuk perniagaan setiap individu data jualan tidak begitu berguna tetapi menjumlahkan data ini (summerising data) boleh menghasilkan beberapa keputusan yang berkuasa untuk keputusan perniagaan…

Read More