Sa unsa nga paagi sa pagsugod sa, mohunong, pagsugod usab ug listahan sa mga serbisyo sa Debian Linux?

nagkinahanglan kaninyo nga mahimong gamut sa pagpahamtang sa mosunod nga mga sugo malampuson. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Read More