Sa unsa nga paagi aron sa pagdugang sa usa ka nagahunong ip address ngadto sa usa ka Linux apod-apod sama sa Debian nga nagdagan sama sa usa ka VPS sa VirtualBox

Ensure the VM is powered off Configure the Network Settings -> Network Ensure Adapter 1 ang gilakip ngadto sa NAT ug sa Adapter 2 is attached to Host-only Adapter Ensure your host’s IP is set similar to the following Get the names of your network interfaces, make a note of them ip addr

Read More

How to network a VirtualBox virtual machine with a docker container?

In order to join the docker container to the same network as the VirtualBox virtual machine, the virtual machine of the docker container needs to be created on the same network. The VirtualBox Host-Only Network runs on the 192.168.56.1/24 network. When creating the default Docker virtual machine ensure that the VirtualBox Host Only CIDR is 192.168.56.1/24

Read More