Unsa nga paagi sa batch nganlang bahin sa filename sa Windows PowerShell paggamit Regex?

Sa panig-ingnan niini nga, kita adunay 6 file sa ubos uban sa petsa ug filename sa ubos: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- -sa usa ka—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Bank Statement 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Bank Statement 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Bank Statement 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Read More

How to permanently remove the drive letter and hide the OEM Partition in Windows 10?

Run PowerShell with administrator privileges Search -> powershell Windows PowerShell -> Right click -> Run as administrator List partitions with drive letters GET-WMIOBJECT win32_logicaldisk | FORMAT-TABLE Make a note of the drive letter that you would like remove. Kamo kinahanglan kini nga sa ulahi nga permanente nga makuha ang mga drive sulat. Here we are removing the

Read More