How to configure the Windows Defender Firewall for sharing drives in Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Read More

Sa unsa nga paagi aron sa pagdugang sa usa ka nagahunong ip address ngadto sa usa ka Linux apod-apod sama sa Debian nga nagdagan sama sa usa ka VPS sa VirtualBox

Ensure the VM is powered off Configure the Network Settings -> Network Ensure Adapter 1 ang gilakip ngadto sa NAT ug sa Adapter 2 is attached to Host-only Adapter Ensure your host’s IP is set similar to the following Get the names of your network interfaces, make a note of them ip addr

Read More