Как да променя контекстното меню изберете и редактирате максимален редове ограничават в SQL Management Studio

По подразбиране, когато използвате десния бутон на таблица и избор или да променяте реда, SQL Management Studio ще изберете само най-добрите 1000 редове или редактирате ТОР 200 редове на всяка маса.

SQL Management Studio Изберете редактиране граница отгоре контекст увеличение меню граница отгоре

За да се увеличи срока на SELECT или EDIT контекстното меню:

  1. Кликнете инструменти от падащото меню
  2. Изберете опции
  3. Разширяване на сървъра обект изследовател
  4. Изберете команди
    SQL Studio Management изберете лимит редактирам горния контекст увеличение меню граница отгоре
  5. Промяна на стойностите в раздел Table View Options и да необходимото количество и натиснете OK

Вашият коментар